ข้อดี-ข้อจำกัดก่อนเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้าง ?

พลังงานทดแทนกำลังเป็นที่เทรนด์ในปัจจุบัน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้โลกของเราปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมันและถ่านหิน พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นหนึ่งในพลังทดแทนที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ บริษัท สเตป โซลูชั่นส์ ได้หยิบยกข้อดีและข้อจำกัดในการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์มาให้ท่านทราบ เรามาดูกันว่าข้อดี และข้อจำกัดของพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้าง. ข้อดี • ช่วยลดสภาวะโลกร้อน ข้อดีที่ทางสเตป โซลูชั่นส์…

Read more