หุ่นยนต์ส่งอาหาร : นวัตกรรมแห่งอนาคต

บริการส่งอาหารในปัจจุบันมีหลายแบรนด์ให้เลือกใช้ ซึ่งจุดเด่นของแต่ละแบรนด์ก็มีความแตกต่างกันแม้ไม่ค่อยมาก แต่ทุกแบรนด์ล้วนมีจุดประสงค์ที่ต้องการให้อาหารจากร้านอาหารภายในเครือของตนถึงมือลูกค้าด้วยความรวดเร็ว สดใหม่ สวยงามและปลอดภัย จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจและเศรษฐกิจชั้นนำประเทศโปรตุเกส คาโตลิกา  ลิสบอส (Católica Lisbon School of Business & Economics) ระบุว่า ผู้บริโภคจะมองการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก มักจะมองที่หน้าตาของเมนูอาหารที่สั่งผ่านแอปพลิเคชันต้องตรงตามที่ผู้บริโภคเห็นภาพภายในแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้สรุปไปในบรรทัดแรกเกี่ยวกับความรวดเร็ว สดใหม่…

Read more