ข้อดี-ข้อจำกัดก่อนเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้าง ?

พลังงานทดแทนกำลังเป็นที่เทรนด์ในปัจจุบัน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้โลกของเราปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมันและถ่านหิน พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นหนึ่งในพลังทดแทนที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ บริษัท สเตป โซลูชั่นส์ ได้หยิบยกข้อดีและข้อจำกัดในการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์มาให้ท่านทราบ เรามาดูกันว่าข้อดี และข้อจำกัดของพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้าง. ข้อดี • ช่วยลดสภาวะโลกร้อน ข้อดีที่ทางสเตป โซลูชั่นส์…

Read more

หุ่นยนต์ส่งอาหาร : นวัตกรรมแห่งอนาคต

บริการส่งอาหารในปัจจุบันมีหลายแบรนด์ให้เลือกใช้ ซึ่งจุดเด่นของแต่ละแบรนด์ก็มีความแตกต่างกันแม้ไม่ค่อยมาก แต่ทุกแบรนด์ล้วนมีจุดประสงค์ที่ต้องการให้อาหารจากร้านอาหารภายในเครือของตนถึงมือลูกค้าด้วยความรวดเร็ว สดใหม่ สวยงามและปลอดภัย จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจและเศรษฐกิจชั้นนำประเทศโปรตุเกส คาโตลิกา  ลิสบอส (Católica Lisbon School of Business & Economics) ระบุว่า ผู้บริโภคจะมองการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก มักจะมองที่หน้าตาของเมนูอาหารที่สั่งผ่านแอปพลิเคชันต้องตรงตามที่ผู้บริโภคเห็นภาพภายในแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้สรุปไปในบรรทัดแรกเกี่ยวกับความรวดเร็ว สดใหม่…

Read more

การโฆษณาผ่านหน้าจอ LED มีประโยชน์อย่างไรกับแบรนด์ของท่าน ?

การโฆษณาผ่านหน้าจอ LED มีประโยชน์อย่างไรกับแบรนด์ของท่าน ? ปัจจุบันแบรนด์ต่างๆต้องการนำสินค้าของตัวเองเข้าไปอยู่ในความนึกคิดของผู้บริโภคก่อนเป็นอันดับแรก การสร้างการรับรู้ของแบรนด์ผ่านการโฆษณาจึงเป็นเรื่องสำคัญโฆษณามีช่องทางนำเสนอทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ แม้ในปัจจุบันหลายๆคนจะมองว่าการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์มีประสิทธิภาพมากกว่าออฟไลน์ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งสองช่องทางยังคงต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ไม่มากก็น้อย ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคมองเห็นโฆษณาบนป้าย LED ขนาดใหญ่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากมีส่วนลดที่มากกว่าการ Walk-In เข้าไปซื้อแบบออฟไลน์ ฉะนั้นการทำโฆษณาออฟไลน์ยังคงมีความสำคัญอยู่ในการสร้างการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคอยู่มาก หนึ่งในการโฆษณาออฟไลน์ที่ค่อนข้างเห็นผล และดึงดูดผู้บริโภคได้ชัดเจนเลยคือการโฆษณากลางแจ้งผ่านหน้าจอ LED ซึ่งมีทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร…

Read more