การโฆษณาผ่านหน้าจอ LED มีประโยชน์อย่างไรกับแบรนด์ของท่าน ?

การโฆษณาผ่านหน้าจอ LED มีประโยชน์อย่างไรกับแบรนด์ของท่าน ? ปัจจุบันแบรนด์ต่างๆต้องการนำสินค้าของตัวเองเข้าไปอยู่ในความนึกคิดของผู้บริโภคก่อนเป็นอันดับแรก การสร้างการรับรู้ของแบรนด์ผ่านการโฆษณาจึงเป็นเรื่องสำคัญโฆษณามีช่องทางนำเสนอทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ แม้ในปัจจุบันหลายๆคนจะมองว่าการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์มีประสิทธิภาพมากกว่าออฟไลน์ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งสองช่องทางยังคงต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ไม่มากก็น้อย ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคมองเห็นโฆษณาบนป้าย LED ขนาดใหญ่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากมีส่วนลดที่มากกว่าการ Walk-In เข้าไปซื้อแบบออฟไลน์ ฉะนั้นการทำโฆษณาออฟไลน์ยังคงมีความสำคัญอยู่ในการสร้างการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคอยู่มาก หนึ่งในการโฆษณาออฟไลน์ที่ค่อนข้างเห็นผล และดึงดูดผู้บริโภคได้ชัดเจนเลยคือการโฆษณากลางแจ้งผ่านหน้าจอ LED ซึ่งมีทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร…

Read more