Project Manager

บริษัท สเตป โซลูชั่นส์ จำกัด / เขตนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

เรานำเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอสินค้าและบริการของคุณให้ทันสมัยและสามารถควบคุมได้ด้วยระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้เรายังมีความมุ่งมั่น นำเทคโนโลยีที่ดีและมีความคุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

บริษัทของเราเป็นบริษัทเราเป็น Technology solution company limited ที่ค้นหาจาก google แล้วพบเป็นอันดับแรก ให้บริการงานด้าน Digital Signage Solution, Screen Multimedia, Smart City, Network Configuration, Computer Service, CCTV System, Onsite Service ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศไทย โดยทีมงานผู้ชำนาญการและการควบคุมจากส่วนกลาง

บริการของบริษัท คลิก https://step-solutions.com/

เราตามหาเพื่อนหรือน้อง ๆ ไฟแรง ที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและสนับสนุนธุรกิจ

ในตำแหน่ง Project Manager

ลักษณะงาน :

 • จัดทำ Project timeline ทุกโครงการที่รับผิดชอบ

 • วางแผนงาน ควบคุมงานติดตั้งให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด

 • ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด

 • ตรวจสอบการติดตั้งให้ตรงตามแบบและตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแผนงาน ติดตามงานและรายงานผล

 • จัดทำรายงาน รายวัน รายสัปดาห์ เพื่อติดตามผลของโครงการ

 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมองหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ อดท กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการประสานงาน และทักษะการสื่อสารดี
 • มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบงาน อดทน ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel , MS PowerPoint ได้อย่างคล่องแคล่ว

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถ พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน

 • 75 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
 • เวลางาน 8.30 – 17:30 น. (หยึดหยุ่นได้ เราเน้นผลงานเป็นสำคัญ)