ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
SMART LOCKER

ล็อกเกอร์ที่เพิ่มความปลอดภัยกับทรัพย์สินอันมีค่า ด้วยการยืนยันตัวตนด้วยวิธีต่างๆ เช่น ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ผ่านลายนิ้วมือ หรือผ่านบัตรยืนยันตัวตน เป็นต้น

พร้อมมั้ย ที่จะอัพเกรดสินค้าและบริการของคุณติดต่อเราเพื่อเริ่มงานกัน!​