ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สเตป โซลูชั่นส์ จำกัด เราคือผู้นำด้านเทคโนโลยีการนำเสนอสินค้าและบริการให้ทันสมัยและสามารถควบคุมได้ด้วยระบบอัตโนมัติ

บริษัท สเตป โซลูชั่นส์ จำกัด เริ่มต้นจากการให้บริการทางด้านวิศวกรรม (Engineering Service) และระบบงานอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยความเป็นมืออาชีพ ทางด้านระบบงานควบคุมอัตโนมัติด้วยระบบ Vision และ Image Processing เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ รวมถึงระบบการแสดงผลพร้อมแบบ Interactive ซึ่งเราจึงเป็นที่รู้จัดอย่างแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องด้วยการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความเอาใจใส่ในการให้บริการ ความซื่อสัตย์จริงใจ และมีความสามารถ เพื่อมาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าในวงการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจำหน่ายน้ำมัน โรงงานผลิตอาหารแปรรูป โรงพยาบาล ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ประกาศตำแหน่งงานว่าง ที่ Step Solutions Co., Ltd.

Project Manager

ออกแบบและวิเคราะห์ระบบเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ควบคุมให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นไปตามลำดับขั้นตอน

รายละเอียด

System Analyst Designer

จัดทำเอกสารต่างๆของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ (High Level Design specification, Detail Design specification, Operation work flow and User Manual)

รายละเอียด

Full Stack Developer

ทำงานได้ครบทุกขั้นตอนของ Software Development Life Cycle สามารถรับผิดชอบพัฒนาระบบตั้งแต่ต้นจนเสร็จได้

รายละเอียด

Creative Content

เราตามหาเพื่อนหรือน้อง ๆ ไฟแรง ที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและสนับสนุนธุรกิจ ในตำแหน่ง Creative Content Marketing หรือ Copywriter

รายละเอียด