บริษัทจัดตั้งขึ้นในปี 2550 เป็นบริษัทที่มีการทำงานให้กับกลุ่มลูกค้าเอกชนและราชการชั้นนำต่างๆ ทั้งในกลุ่มบริษัทพลังงาน บริษัทจำหน่ายน้ำมัน ธนาคาร บริษัทมหาชน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มร้านค้าปลีก และอื่นๆ รวมถึงมีความสัมพันธ์กว้างขวางครอบคลุมกลุ่มผู้ขายฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ และอื่นๆ

Found in 2007, is a well recognized system integrator who provides an industrial HMI solutions, public kiosk solutions and digital signage solutions mainly in Thailand market. Our
systems and solutions are distributed to over 200 clients in various markets including hotel,
hospital, education, government, corporate, factory, public transportation, retail and etc.

   CLIENTS