Digital Signage : การนำ Digiatl Signage ไปใช้ในพิพิธภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยี่ที่ล้ำหน้าของ ” Digital Signage ” ที่ทำให้สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้ ทำให้การจัดแสดง Exhibitions ต่างๆ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จุดมุ่งหมายการใช้ Digital Signage ก็เพิ่มความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ทั้งยังเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับผู้ฟัง
อีกด้วย